Общи условия

Общи условия
I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ДОСТАВЧИК и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на електронния магазин „AutoMall”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.
ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
  1. Наименование на Доставчика:  AutoMall
Седалище и адрес на управление:  гр. София 1404, улица "Ралевица" 84
 
III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН
Чл. 3. AutoMall e електронен магазин, достъпен на http://www.automall.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от AutoMall стоки, включително следното:
  1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на AutoMall и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на сайта . При попълване на електронната форма за регистрация съответния ползвателе длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че съответния ползвател предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, Доставчикът има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Ползвателя до профила му.
Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Преди извършване на изявлението съответния Ползвател може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
– продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;
– информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;
– правото на Ползвателя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
– всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно преди закупуването на стоката от Ползвателя.